Kollaborativa Robotar

Kollaborativa robotar jobbar ofta i icke avskiljda miljöer, nära människor. Lite som en hjälpande hand,  exempelvis med assistans till en operatör. Det finns således många olika applikationer för en kollaborativ robot. Vi hjälper våra kunder med analys och kravspecifikation för att en kollaborativ robot ska användas så smart som möjligt. Prisbilden på kollaborativa robotar medger att även mindre företag kan använda denna hjälp i sitt arbete. Vi erbjuder försäljning och applikationer